.
google plus telegram instagram whatsapp
مزایای استفاده از نشاء صنعتی سبزی و صیفی

•  افزایش عملکرد تا 400 درصد بیشتر از روش سنتی
•  پیش رس کردن محصول تا 30 روز
•  کاهش هزینه تا 80 درصد
•  کاهش دفعات آبیاری تا 60 روز
•  استفاده حداکثری از زمین کشاورزی
•  صرفه جویی در مصرف سوخت
•  نیاز به واکاری ندارد
•  کاهش نیروی کارگری در تمام مراحل
•  عدم انتقال بیماری های خاکزاد و تخم حشرات
•  نشاهای صنعتی عاری از بیماری و آفات و تنش های حاصل از تغذیه می باشد.
•  کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات و تولید محصول سالم
•  قابلیت مکانیزه نمودن تمامی مراحل از جمله کشت نشاء در زمین
•  کاهش آثار تنش بر روی گیاه در زمان انتقال به زمین اصلی

شرکت نهال گستر رویان
تولید کننده برتر از سال 1392 تا 1395 در حوزه کشاورزی
کارآفرین برتر سال 1395 کشور

تماس با ما
دفتر تهران : خیابان کارگر شمالی_ خیابان شهریور_جنب اورژانس بیمارستان قلب پلاک 25 واحد4
تلفن : 5-02188222004
مجتمع تولیدی:آزادراه قزوین-کرج،یک کیلومتر قبل از پل طالقان
تلفن : 02832823282 _ 02832893289
سفارش نهال: 09399994642
سفارش نشاء:09399994643
Email: nahalgostar@gmail.com